fredag, mars 03, 2006

Ett sanningens ord

Nu har det faktiskt gått för långt med de här etikfjomperierna. Precis som jag sade häromdagen kan man inte jämföra normala elaka politiska karikatyrer med anonyma förtalsmail. Det förra är en naturlig del av en demokratisk politisk kultur, hur jobbiga vissa än må uppfatta dem. Det andra är förmodligen kriminellt och definitivt slaskigt bortom anständighetsgränserna. Det betyder förstås inte att alla karikatyrer eller politiska practical jokes är särskilt kul eller ens politiskt effektiva. Men herregud, ni är vuxna människor, lite smädelser får ni faktiskt tåla. Ann-Charlotte Marteus skriver klokt i dag på samma tema.

Inga kommentarer: