torsdag, oktober 26, 2006

Ibland blir jag särskilt stolt över min tidning

"Det är nämligen inte knarket i sig som skapar missbruk. Att det tunga missbruket ökar exlosionsartat bland invandrare beror inte på att knark finns i Sverige. Det beror på fattigdom och brist på livsmöjligheter. Vill man kriga mot knarket måste man rikta vapnen mot de sociala orättvisorna. Om det vi i dag kallar knark inte fanns, skulle missbrukarna hitta andra utlopp för sin självdestruktion."

14 kommentarer:

Pierre sa...

Sant, men ändå en smula förenklat. Det är ju sedan länge klarlagt att tillgången på både narkotika och alkohol påverkar hur mycket folk använder det. Det går liksom inte att komma ifrån.

Jag tror att vi måste jobba på flera fronter – minska sociala orättvisor och utanförskap, göra det enkelt att få hjälp att sluta och samtidigt se till att mindre knark finns där ute.

gisela sa...

Sant. Har du läst om experimentet med "råttparken"? Lyckliga råttor vill inte knarka, även om de gjort det innan.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rat_Park

I och för sig ska man väl vara försiktig med att dra paralleller mellan djur och människor men om inte annat så kan det fungera som metafor.

Ron Isley sa...

Jag är med på det där, men i konsekvensens namn borde vapenlagarna också luckras upp: "Guns don't kill people, people do".

Anonym sa...

Jag är lite tveksam till konceptet att social rättvisa kan påverka självmedicinerande missbrukare som i regel är de tyngsta missbrukarna. Det blir nog ett mer slentrianmässigt bruk man kan påverka (!) med sånt.

Louise sa...

2Det är inte knarket som kapar mnissbrujet..." Man kunde ju lätt tänka sig en tufft formulerad appell för att "det är inte sexualitet som skapar misär och våld i horornas välrd, det är hyckleriet. Tillåt tjejernba att göra sitt jobb öppet - släpp prostitutionen fri!" Men den här kommersen bruyr sig inte om dina avsikter med lagen, den kollar först in vilka öppningar som finns och vad som kan masas igenom: deal or no deal?

Om man inte har en tydlig lag om knarkbrott så måste man säkert ha något annat, det går inte att bara (som varor) jämställa heroin och hostmedicin. Sen är säkert attityderna i den svenska medicinbyråkratin djupt styrda av en Hassela-mytr att det ska vara "just quit", missbrukaren ska gå från att vara gravt beroende till att bli ren från en dag till nästa. Och så funkar det ju sällan, men det är knappast lagens fel..

sassamamma sa...

Jag tror bara att det stämmer till en viss del, även om det såklart är sant. Tror också att det till stor del handlar om självmedicinering, av psykisk ohälsa och av bokstavssyndrom. Det finns ju trots allt människor som varken är fattiga eller saknar möjligheter som knarkar järnet, kolla in artistvärlden...

Men det värsta tycker jag ändå är att många människor har nån sorts "de får skylla sig själva som börjar knarka"-attityd. Som om det är någons dröm att bli en prostituerad, nedgången heroinist.

Intressant också det louise skriver om Hasselamentaliteten, med tanke på det motstånd som finns mot t.ex. metadon, subutex och rena sprutor.

Isobel sa...

Absolut handlar det om psykologiska likaväl som sociala faktorer. De två huvudsakliga skälen till att människor blir missbrukare, vilken substans det än må vara, är självmedicinering och självdestruktivitet. Antingen lider man av en sådan psykisk eller fysisk smärta att man tror att lite mer sprit, lite mer tjack, lite mer tabletter kommer att ta bort smärtan. Eller också anser man inte att man är värd bättre, det finns ändå inga alternativ, ingenting som annars skulle göra livet meningsfullt. (förstås extremt förenklat i så här kort form och inte sällan i kombination). T ex har ju en extremt stor andel av alla tunga missbrukare utsatts för sexuella övergrepp.

Jag tror inte att man kan ta bort knarket. Det kommer alltid att finnas, det kommer alltid att gå att tjäna pengar på att tillhandahålla. Vad man i en bredare, human, bemärkelse kan göra mot missbruket är att dels hjälpa människor som redan hamnat där, med bra ickeideologisk behandling (som medicinsk avvänjning). Det är ett hån att heroinister som i dag får vänta i många år på subutex-behandling, där socialsekreterare säger att "du måste bli värre därran innan vi kan hjälpa dig". Dessutom måste man just skapa ett samhälle där så få människor som möjligt känner ett behov av att självmedicinera, känner självdestruktivitet. Det kan handla om tillgång till psykiatrisk vård, om bra skolor, om en arbetsmarknad som gör att människor känner framtidstro.

Men det handlar faktiskt inte ett endaste dugg om att polisen jagar pundare för att bura in dem. Ingenting, absolut ingenting blir bättre av det, utom polisens uppklarningsstatistik.

Louise sa...

Isobel: Anta att vi avkrimmar i alla fall mindre narkotikainnehav och att sedan ett rockband, en tidning eller en teatergrupp lottar ut ecstacy bland dem som köper deras produkt. Förmodligen skulle det vara en gyllene strategi, och många skulle följa efter och därmed konservera imagen att "knark är skithäftigt". Hur skulle du ställa dig till det, borde man stoppa en sådan kampanj, och i så fall hur?

Louise sa...

Jag menar alltså: att många *företag* skulle följa efter och upprepa greppet, och kanske också med tyngre substanser (ecstacy är vad jag förstår rätt kortverkande). Att många skulle vilja delta i lotteriet kan man ta för givet.

Isobel sa...

Jag vill i första hand avkriminalisera bruk av narkotika, dvs att handel skulle fortfarande vara olagligt. Det skulle förstås fortfarande då vara olagligt att göra som i ditt exempel. Om man ska gå vidare och legalisera ex cannabis (vilket jag också tycker, men den frågan är inte lika viktig) anser jag att det bör vara tydligt reglerat, ungefär som alkohol är i dag, ,med åldersgränser etc. Man skulle inte få lotta ut alkohol i dag, trots att det är tillåtet att dricka.

Louise sa...

Förmodligen skulle det vara rätt enkelt att se till att lotteriet formnellt genomförs av en trdje part (ett PR-bolag eller något) som är baserat utomlands; därmed blir det komplext att stoppa driven och att få den svensaka aktören (tidningen, skivbolaget etc) inför rätta. Dessutom är det, som du antyder, inte direkt förbjudet att lotta ut sprit idag - det finns vissa lagrum men det är mer en fråga om affärssed och vissa andra aregler. Jag tror på att man måste ha solida verktyg mot knark, men inte kränkande verktyg.

Anonym sa...

Varför ska det vara lagligt att bruka men olagligt att sälja? Inkonsekvent och ologiskt om man tänker eftrer.

gisela sa...

om man går på en harm reduction-linje är det fullkomligt logiskt att tillåta bruk men förbjuda handel.

Rollx sa...

Jag instämmer med Pierre angående detta.

Och är det inte en stor risk man tar ?. Genom att exempelvis börja släppa efter med att legalisera innehav. Vad blir nästa steg ?. Att släppa det hela fritt.
Jag säger absolut NEJ ! Strama tyglar.