fredag, februari 03, 2006

De andra. På riktigt!

Via Politruck hittar jag till Mångkulturåret. Där försöker Gabriella Ahlström avväpna projektets inneboende postkolonialism genom att, eh , typ ironisera. Eller säga att mångkultur som fenomen är ett problem i teorin, men fint i praktiken.

Det kan förstås vara sant. Men det gör inte en statlig myndighetsdriven satsning på den så kallade mångkulturen smakligare. Å andra sidan finns det uppenbarligen åtta mångkulturkonsulenter i landet. Jag vet inte vad deras löner kostar. Men begreppet är strålande. Mångkulturkonsulent. Det är konst i sig. Vem behöver installationer när det finns myndigheter.

Inga kommentarer: