fredag, juni 02, 2006

Och grundlagen då?

En enda opinionsbildande journalist i Sverige tycks ha reagerat på polisens missaktning för grundlagen och amerikanska lobbyisters inflytande över den svenska våldsmakten. Läs Peter J Olsson i Kvällsposten om den grundlagsvidriga piratjakten.

Inga kommentarer: