lördag, juni 10, 2006

Lars Lagerbäcks tredje rockad

"Det förefaller naturligtvis förbryllande att Teddy Lucic, denne sällsamme tänkare som gjort så mycket för att problematisera det dubiösa, men i Sverige så omhuldade estetiska begreppet uttrycket, inte har diagnosticerats på samma sätt som sin kollega Isaksson."

Jag inser att målgruppen kan vara liten, men för oss som både är fotbollsfanatiker och kan vår Lars G är det här hysteriskt roligt.

"När man väl har börjat är det svårt att låta bli att tänka sig Lars Gustafsson på plats i Tyskland, i fruktbart samspråk med Johan Plate och Åke Fjellström, påpekande det uppenbara gnostiska inflytandet på Christian Wilhelmssons spelstil och den underjordiska vibrationen av medmänsklighet i Olof Mellbergs brytningar."

Jesper är, naturligtvis, i sitt esse.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ganska roligt. Men kommateringen är ju inte rätt. L.G. skulle aldrig skriva "det dubiösa, men i Sverige så omhuldade" etc. Ordvalet OK, grammatiken helt fel.

Anonym sa...

Jag missade tydligen länken. Jag vill inte bli sammanblandad med den andra "P".

Anonym sa...

Dessutom: "[P]åpekande"!? Godtycklig presens particip-form använder varken L. G. eller någon annan som behärskar svenska språket.