söndag, februari 18, 2007

Wet'n'green

Förresten har jag hört att stackars Oskar Öholm blivit våldsamt attackerad i yngre moderata kretsar för den här kloka artikeln.* Det säger ganska mycket om hur långt vissa människor (eh, typ yngre moderater) befinner sig från verkligheten. Och om varför Fredrik Reinfeldt för allt i världen bör se till att de också hålls så långt borta från makten som möjligt.

* Jag skulle ju aldrig kalla mig konservativ, men i sammanhanget känns det som mer av en etikettsfråga.

5 kommentarer:

Alexander sa...

Du tycker alltså helt seriöst att vi skall införa politiska åtgärder som miljövänstern vill i syfte att driva mänskligheten tillbaka till stenåldern?

Politikerna utnyttjar denna hysteri för att öka sin egna makt. Miljövänstern och politikerna som predikar detta budskap kan dra åt helvete. Jag är inte beredd att offra min levnadsstandard för att rädda råttor och ogräs.

Staffan sa...

Hej!
Jag fastnade för din blogg i och med posten om fryst, grillad anka. Läser aldrig Expressen, så jag vet inte vad du pysslar med annars, men jag får säga att du verkar skitbra.
Jag tror absolut att konservatismen kan vara en framåtsyftande rörelse i en nyliberal tid.

Just nu skriver jag en juridikuppsats om avregleringarna av den svenska arbetsmarknaden på 1990-talet. Jag tycker det verkar som att nyliberalismen tillhör en övergångsperiod i det västerländska samhället. Det postindustriella Sverige kommer att kräva en ideologi som är antingen konservativ eller socialistisk.

Man får heller inte glömma att det finns betydligt starkare krafter i samhället än politiska beslut.

Vad regeringen bestämmer har bara en mariginell effekt om man jämför med, låt säga, Den skapande utvecklingen.

Well, förlåt om jag blev långrandig.

mvh Staffan

Isobel Hadley-Kamptz sa...

Eh, Alexander, jag tror att din tolkning är en stor del av problemet. Till skillnad från vad delar av den svenska högern tycker går det nämligen alldeles utmärkt att se de stora miljöproblemen och vilja göra något åt dem utan att vare sig propagera för en stenålderslivsstil eller brinna för råttor och ogräs. Dina slänginga cynismer visar bara att du ingenting begripit.

Om vi exempelvis pratar om klimatproblemen är det alldeles uppenbart att huvuddelen av mänskligheten kommer stå inför dramatiska försämringar i levnadsstandard om ingenting görs åt oljeanvändning mm. Om utvecklingsländerna i sin välståndsutveckling ökar sin användning av fossila bränslen i samma takt som vi gjorde i motsvarande utvecklingssteg kan man knappt ens anklaga Al Gore för överdrifter i dystopi.

Men det finns massor av saker som kan göras för att förhindra en sådan utveckling, helt inom det liberala marknadsekonomiska systemet. Sluta subventionera köttindustrin, sluta subventionera flyget genom den historiskt slumpmässiga nolltaxeringen på just flygbränsle (flyget är alltså idag dramatiskt gynnat i förhållande till andra trafikslag), styr forskningmedel mot bättre energikällor, inför en global koldioxidskatt, inför hårdare gränsvärden för nya bilar, utveckla kärnkraften, osv osv.

Men eftersom du tror att detta enbart skulle gynna skadesdjur så är det förstås inte intressant. Vilket var just det problemet jag reagerade mot.

Alexander sa...

Att inte ta ut beskattning ar alltsa att subventionera en verksamhet? Visst kan man kanske kalla det for en skatterabbatt men det ar definitivt inte en subvention.

Vidare har klimatforskare haft fel forr sa vi borde inte bli helt hysteriska for framtida prognoser om vad som eventuellt kommer att handa om 100 ar.

Sedan haller jag med dig att vi kan slopa alla subventioner till jordbruket och liknande.

Staffan sa...

Jag är en jävla besserwisser.
Men rent rättsligt så är en riktad skatterabatt helt likställd med en subvention. Kram, och förlåt för att jag är en sån satans viktigpetter.