torsdag, mars 26, 2009

Rättelse

Jag har upptäckt att jag inte hade läst den senaste undersökningen om svenskarnas inställning till astrologi i min text i lördags. Enligt Vetenskap och allmänhet säger bara var sjunde i dag att de tror att astrologi är en vetenskap.

Det har också framkommit oklarheter kring vad Obama egentligen har beslutat om federala anslag till stamcellsforskning. Han tycks först ha tagit bort förbudet för att därefter införa det igen. Vissa säger att det här är delar i en lagstiftningsprocess som syftar till att göra det lagligt, men om jag hade känt till detta hade jag kanske i stället exemplifierat med besluten kring sexualundervisning och rena sprutor till svåra missbrukare, som också tydligt visar på tendensen bort från vidskeplighet och mot evidensbaserade beslut.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Bra att du rättar.

Dock är det inte så att Obama "tycks" först ha tagit bort förbudet för att sedan införa det igen.

Han har de facto först undertecknat en exceutive order som tillåter federala anslag till stamcellsforskning och sedan, två dagar senare, undertecknat en lag som förbjuder samma sak.

Din poäng i krönikan går förvisso fram ändå men ett bra hjälpmedel när man skriver om politiker är "hur hade jag skrivit om detta utifall G W Bush hade gjort samma sak?".

i övrigt, keep up good work!

Aewheros sa...

"...bara var sjunde i dag att de tror att astrologi är en vetenskap."

Fast då är det väl snarare så att de förväxlar det med astronomi, inte att de tror att det finns något vetenskapligt i dagens horoskop.

Karin sa...

Hej!
Aewheros, det där stämmer faktiskt inte riktigt. När vi (VA) ställer frågan förklaras begreppet astrologi så här: "dvs studiet av stjärnteckens inverkan på våra liv". Om man ändå förväxlar det med astronomi beror det i så fall på att man inte lyssnade (vilket iofs också kan hända). I Eurobarometern om vetenskap och teknik - som är en undersökning över hela EU om attityder till forskning och vetenskap - svarar en klart högre andel svenskar att astrologi är vetenskapligt, 33%. I den undersökningen förklarar inte ordet astrologi på motsvarande sätt som vi gör.