lördag, maj 16, 2009

Knark, horor och privatbilism

Det är inte jag som satt rubriken, jag tycker rätt illa om normerande begrepp som "sunt förnuft", men här är dagens text.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Helt ok krönika, men jag tycker du borde hållt dig till ett ämne, narkotika eller prostitution. Inte försöka behandla så mycket som möjligt på det begränsade utrymmet.

Sverige har för övrigt antagit en policy, eller ett framtidsmål, om ett narkotikafritt samhälle. Då kan man inte börja dela ut narkotika till missbrukare eftersom det vore ett avsteg från målet man satt upp.
Finns en ganska intressant text om svensk narkotikapolitik gjort av nån holländsk myndighet(?) om svensk drogpolitik och droghistoria.
Hittas här: http://www.cedro-uva.org/lib/boekhout.swedish.html

Thomas sa...

Du skriver att inga lagar ivärlden kan skrapa bort allt narkotikamissbruk och att det är viktigare att hjälpa de som sitter fast än att till varje pris beivra och straffa. Okay, fair enough, men sexköpslagen är nog inte heller primärt till för att försöka utrota prostitutionen. Ingen utom kd:s allra mest fanatiska moraltanter inbillar sig att den skulle göra det. Poängen med lagen är att den gör prostitution, i första hand *köp* av sexuella tjänster och dess repressiva, förtryckande sidor, till något som kan tas upp i domstol och som kan lagföras utan att direkt stigmatoisera tjejerna när man kommer dit. Utan någon sorts lagrum vore polisen (och sociala myndigheter) helt tandlösa, och det skulle inte finnas en chans att sätta dit någon utom i rena undantagsfall. lagen ger polisen en konstruktiv möjlighet att ingripa och den prostituerade som känner olust inför sin situation en öppning att komma vidare utan att genast få signalen "det är ändå ingen om lyssnar på dig".

Om affären skett i gott samtycke så blir den med 99% sannolikhet aldrig föremål för något intresse från rättsvårdande myndigheter, för hur väcker man åtal utan villiga vittnen? Det räcker inte med några grannar som säger "det har varit ett jädra spring i trappan på olaga tider här och jag har hört genom väggen hur dom stönat" - det håller inte i domstol och om ingen av de inblandade parterna vill anmäla så kan de i princip visa polisen på dörren fullt lagligt med en gång. Om det däremot handlar om ett risigt läge så ger lagen tjejen en klar möjlighet at agera som hon inte skulle haft vare sig om det vore "hennes brott" eller om alltihop vore helt avkriminaliserat.

En legalisering skulle helt enkelt öppna dörren för mer och råare prostitution, inte mindre eller trevligare, och polisen skulle stå helt utan möjligheter att komma åt någonting. Den skulle inte heller skapa fler möjligheter för tjejerna - utom kanske ett fåtal på toppen - i denna bransch är det sutenörerna och tillflödet av ung och villig arbetskraft som sätter kraven, inte de som varit med några år och kanske känner att de skulle vilja ändra på villkoren.

Det är säkert vissa som tycker att sexköpslagen är ett typiskt exempel på fånig do-gooder-politik som inte anstår et fritt samhälle för fria män, men jag förmodar att det inte är din vinkel?