tisdag, maj 05, 2009

En sista insats vid telefonen!

Som Christopher skriver är det faktiskt inte säkert att det går åt helvete än. Gunnar Hökmark kan ändra den tricksade, fixade röstningsordning som är gjord för att ingen ska kunna rösta på tillägg 138 eller 166! Han har all den tyngd i parlamentet som skulle behövas, om han bara satte ner foten och krävde ett visst mått av respekt för demokratin. Ska det vara så svårt?

Vad gäller den ursprungliga 138n så är den lagd av hela den liberala gruppen (liksom av vänstern och de gröna), och skulle definitivt ha en chans att gå igenom om den fick röstas om först, och samma sak gäller eventuellt också 166.

Ring Hökmark på
och be honom kräva att EU-parlamentet respekterar sina egna parlamentariker tillräckligt mycket för att låta dem rösta på det de faktiskt sagt sig vilja rösta på. Be honom kräva att man får rösta om tilläggen först och kompromisserna efteråt, i stället för den ordning som nu är satt. Om ingen stödjer tilläggen så är det ju så, men de ska åtminstone gå att rösta på.

Om Hökmark ordnar det här visar han än mer vilken stor EU-politiker han är. Det ska inte ses som partipolitik alltså, jag håller med honom ibland, ibland inte, men han är en maktspelare av rang, och om han använde den makten för att värna den ofta så bortkollrade EU-demokratin vore det en vacker sak.

1 kommentar:

Unknown sa...

Det är nu helt kört! Gunnar har bestämt sig.


https://www.blogger.com/comment.g?blogID=13416814&postID=163660330403715996