måndag, maj 11, 2009

Jag säger det igen: Vilken del i begreppet fri abort är det som är så svår att förstå? Antingen får kvinnan bestämma eller också bestämmer någon annan.

21 kommentarer:

Anaïs sa...

Ja, det är resultatet av en uppenbar tankeoreda. Det finns bara två lägen: fri abort eller inte fri abort. Det finns inte "fri abort, förutom för vissa oacceptabla skäl". Om det är den fria aborten man inte gillar är det den man skall angripa och stå för det.

stefan hallgren sa...

Men aborträtten var väl ändå inte tänkt som ett medel att sortera bort fullt friska flickfoster på för att bara föda pojkar istället? Detta är förstås inget problem så länge det sker i liten skala, men skulle det gå nån trend i det så att många gör det blir det ju effekter för kommande generationer när det gäller könsbalansen i samhället, och då måste det nog kunna ifrågasättas, för hur kul blir ett samhälle med bara män? Som Norrland?

eff sa...

Aborträtten är en sån sak där svaret på många liknande spörsmål helt kort måste bli "tuff skit". Alla lagar kan inte vara styrda av vad folk tycker är mysigt och lagom fritt. Det är allt eller inget. Fri kontra icke-fri.

(Dock får man hoppas att barnkonfektionsindustrins intresseorganisationer inte tycker att det borde lagstiftas om en rak 50/50-fördelning av gosse- och flickebarn för att deras affärer ska gå bättre. Då kommer det nog en EU-lag om det. IKLÄD eller nåt.)

stefan hallgren sa...

Och vilka fler lagar ska styras av antingen-eller-logik snarare än sunt förnuft, empiri och allmänt rättsmedvetande?

Antingen fri fart eller ingen?
Antingen fri invandring eller ingen?
Antingen fri användning av alla droger eller ingen? Antingen absolut äganderätt eller ingen? Antingen totalitär stat eller ingen?

Isobel Hadley-Kamptz sa...

Stefan Hallgren, då är du ju emot fri abort. Fine, var det då. Men man kan inte säga att man är för det så länge kvinnor inte vill göra abort av "fel" anledningar. Fri abort är nämligen en antingen-eller fråga. Antingen är den fri eller också får man ansöka om rätten att göra abort, och förklara vilka skäl man har och så får någon annan avgöra om man har "rätt" skäl. (Eller också är den helt förbjuden oavsett skäl)

Det sunda förnuftet och empirin är dessutom uttalat på den fria abortens sida. I länder där sådan inte finns ökar nämligen de illegala, och mycket farligare, aborterna, obevekligt (alltid, i alla länder), vilket leder till att fler kvinnor skadas och dör.

Anonym sa...

Men vi har ju inte fri abort. Vi har fri abort fram tills en viss tidpunkt i graviditeten.

stefan hallgren sa...

Eftersom det sunda förnuftet och empirin är på den fria abortens sida är jag för fri abort som den fungerar idag. Det jag säger är att om tekniken och dess användning skulle komma att utvecklas så att flickfoster systematiskt selekteras bort i stor skala, så blir det ett större samhällsproblem, och då måste man kunna kritisk ifrågasätta det.

Lisa sa...

Det är inget som säger att det blir flickfoster som rensas bort i Sverige. I andra länder kanske. Men om du ser på statistiken är det t ex fler pojkar som lämnas bort till adoption i de flesta länder utom Indien och Kina. Och när adoptivföräldrar själva får välja föredrar de flickor.

Jag tror inte någon tycker att det är en önskvärd effekt av ny teknik men tyvärr är alternativet till fri abort obehagligare.

Hur tycker ni att det ska lösas istället?

Anonym sa...

Varför inte låta respekten för liv bestämma?

När är ett liv ett liv och vilka liv är värdiga att respekteras?

Är det ok. att döda fostret så länge det inte antagit direkt mänsklig form?

Skall vi tillåta fostermord som preventivmedel och låta lust och promiskuösitet bestämma?

Eller skall vi i liberal anda låta vem som helst själv bestämma vilka liv som är värdiga att sparas och vilka som kan offras, vad skall vi med ett samhälle till egentligen?

Björn sa...

På 70-80-talet var det förbjudet att tala om sorgen efter en abort, eller att på något vis tala om fostret som en egen levande varelse. Gjorde du det blev det matchstraff, oberoende av om det var en man eler en kvinna som yttrat sig, eftersom det sågs som ett hot mot jämställdheten per se. Idag är den vallen genombruten, det är ju din debutbok ett tecken på isobel, men istället är det förbjudet att vilja diskutera vad den medicinska tekniken kan få för effekter: gör man det från fel håll är man genast pro-lifare och kan misstänkas för att vilja bränna ner kvinnokliniker. Varifrån kommer denna paranoida logik?

Yossarian sa...

Att döda foster på grund av kön måste vara den värsta diskuminering som finns. Fattar inte hur feminister kan försvara det?

Anaïs sa...

Stefan Hallgren; Dina exempel på antingen-eller-logik är inte logiska. Frågan är "fri abort" eller "inte fri abort" - inte "fri abort eller ingen alls".
Alltså är exemplet
"Antingen fri fart eller ingen?" ovidkommande.

Vill man begränsa, upphäver man "fri" eftersom "fri, men..." är något helt annat. Då är man emot den fria aborträtten, och det kan man givetvis vara av olika skäl.

Lisa sa...

Yossarian: Det är ingen här som försvarar abort på grund av att barnet har "fel" kön. Jag tror att de flesta människor tycker att det är fel utom ett fåtal fall där det föreligger stor risk för könsbundna sjukdomar.

Men alternativen är att antingen förbjuda gravida kvinnor att ta reda på vilket kön embryot/fostret har eller ett förbud mot fri abort.

Hur löser vi det?

stefan hallgren sa...

Anaïs & Lisa: Jag är som sagt för fri abort som det fungerar i dagsläget, men tekniken utvecklas, och kulturella värderingar och sådant kan ändras också. Så jag resonerade bara utifrån ett hypotetiskt fall.

Mer generellt skulle jag säga att om man är för en optimal frihetsnivå i samhället (vilket jag är) så kan man inte skygga för att en absolut frihet för vissa kan leda till en suboptimal frihetsnivå för andra. En absolut frihet till abort som används på ett sådant sätt att det längre fram skulle leda till ett samhälle med bara män skulle vara ett sådant exempel, eftersom ett samhälle med bara män skulle börja likna ett fängelse, och kanske måste styras som ett.

Anonym sa...

Vi har som sagt inte fri abort i Sverige, vi har fri abort fram till en viss tidpunkt i graviditeten.

Alltså faller inte bara Stefans logik (som vanligt), Isobels och Anaïs' logik håller inte den heller.

/Luigi Nono

Björn sa...

Anaïs, saken är ju den att du egentligen ser "fri abort, med vissa begränsningar" som "ingen fri abort alls". Det skrev du också i ditt första inlägg, och då blir det ganska vettigt att jämföra med dikotomin totalt fri fart vs inga bilar alls. Någon absolut frihet finns i många fall inte.

Eller för att säga det på ett annat sätt: rätten att skydda sig mot allvarliga olägenheter tycks ha hamnat i bakgrunden för rätten att få göra vad fan man vill. Om det är någon poäng med abort så borde det ju handla om den lagliga rätten at skydda sig mot svårigheter, lidande eller risk at dö, inte ren nyckfullhet (extremt exempel: "läkaren beräknade att jag skulle föda fredagen den trettonde oktober, så nu gör jg abort"). Ochjag har inte träffat någon enda kvinna som skulle säga högt att hon vill skydda sig mot att behöva uppfostra ett barn av det ena eller andra könet - men om man aktivt selekterar bort t ex flickor så är det rätt svårt att undvika misstanken att det motivet finns med i bilden.

Anonym sa...

Björn och Stefan: Nej -- analogin med "fri fart jämfört med inga bilar alls" är felaktig. Den korrekta analogin lyder: Antingen har vi fri hastighet på vägarna, eller så har vi inte fri hastighet på vägarna.

Och nej, vi har inte fri hastighet på vägarna. Liksom vi inte har fri abort, eller yttrandrefrihet heller, för den delen. Alla dessa saker är begränsade.

/Nono

stefan hallgren sa...

Nono: som du observerar är det delvis ett semantiskt problem. Det finns sällan något sådant som absolut frihet IRL, men för min del hindrar detta inte att det finns möjliga och eftersträvansvärda frihetsnivåer IRL. Fri abort i meningen att kvinnan bestämmer själv om detta upp till en viss tidpunkt anser jag vara en rimlig frihetsnivå (alternativen är sämre) under förutsättning att det inte får väldigt skeva konsekvenser på systemnivå (som att det bara föds barn av det ena eller det andra könet).

Björn sa...

F ö hade vi fri fart på riksvägarna i Sverige fram till slutet av 60-talet, något som i stort sett är kollektivt glömt idag. Hastigheten begränsades till 110/90 - och till 50 km/h inom tätorter - därför att konsekvenserna i antal svåra trafikolyckor blev orimliga. Det är alltså inte så att det behövs diktatur för att sänka en (för vissa) absolut frihet i syfte att optimera friheten på andra nivåer, eller säkerheten till liv och lem helt enkelt.

Anonym sa...

Eftersom kvinnor inte är betrodda med att själva klara av att avgöra vilka de skall ha sex med och under vilka förutsättningar så är det väl mycket begärt att låta dem bestämma över ofött liv!?

(Detta var en spark mot sexköpslagen och inte mot den fria aborträtten.)

Anonym sa...

Det stämmer att den fria farten begränsades inom tätorter och utanför. Vad många inte vet är att det vara bara den inom tätorter som skulle vara permanent medan den utanför skulle vara tillfällig i samband med högertrafikomläggningen.

Vi har å andra sidan andra exempel på tillfälliga regler som blivit permanenta som MOMS:en (nåja, de bytte namn på den..).