tisdag, september 25, 2007

Finns det möjligen för många myndigeheter i Sverige?

Genom Joel Malmqvist uppmärksammas jag på den för mig hittills okända myndigheten "Stängselnämnden". (eftersom den saknar webbplats, liksom budget och lokaler, hänvisar jag till samma wikipedia-sida som Joel.) Ibland är byråkratin förstummande.

4 kommentarer:

Jessika sa...

Jag trodde fullt och fast att du skojade. Jag har tämligen nyligen läst en roman där kommunpampar sitter i "sammanträde" i "stängselnämnden" i bastun i kommunhusets källare och avhandlar allt förutom just stängsel så min första reaktion var att det här kan ju inte vara sant. Men sanning överträffar dikt.

Jonas sa...

Min favorit är Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Joel Malmqvist sa...

Tydligen är det tvister om stängsel i anslutning till järnvägsspår som sysselsätter nämnden. Det kan uppstå tvister mellan Banverket och kommunerna, nämligen.

Oförklarligt att ingen näringsminister lagt ned nämnden och gjort ett pressmeddelande om att "Nu slimmar vi förvaltningen". Men värdet av att kunna tillsätta en GD-post med måttligt betungande arbetsbörda är möjligen större... Efter en hel dag på min egen myndighet känner jag mig lite public choiceig till sinnet.

Johan Hedin sa...

Nämnden har alltså ingen budget (dvs kostar skattebetalarna 0 kr) och ingen verksamhet.
Borde det inte finnas andra myndigheter som ligger aningen före i avskaffningskön om man nu vill göra borgerlig nytta i samhället?