tisdag, oktober 06, 2009

Allmän fråga

Är det någon som vet hur det egentligen fungerar med skatteregler för donationer? Jag är alltså för att betala skatt om jag borde.

4 kommentarer:

Gunilla sa...

Fråga Rick Falkvinge! ;-)

Jag kan inte lagen, och har inte kollat -- men jag tror att det hela faller under gåvoskatt-lagstiftningen, så länge du inte utför någon motprestation i sammanhanget.
Ingen skatt alltså, antagligen upp till någon särskild gräns.

Andreas Ekström sa...

Jag ska återkomma med besked om detta på min blogg inom kort! Jag har bett Skatteverket i Lund att titta på det här, eftersom jag ska försöka att crowdfunda delar av ett nytt projekt senare i höst. Så jag återkommer med the verdict direkt from the skattemasjuristens mun.

Unknown sa...

Huvudregeln är att inkomst från gåvor inte ska beskattas så länge de inte är remuneratoriska, dvs ges på grund av en (utförd eller framtida) arbetsinsats, dvs precis som Gunilla säger. Vid bedömningen verkar man framförallt fästa avseende på om arbetsinsatsen utförs till förmån för givaren -- dvs om någon ger dig 5000 kr så att du kan delta i det seminarium som denne anordnar är det nog en remuneratorisk gåva, men om samma belopp ges för att du ska kunna avdela tid till bloggande är det nog inte det.

Skamlös plugg: Inom det lagkommenteringsprojekt som jag deltagit i under sommaren har stora delar av inkomstskattelagen kommenterats/förklarats, exv reglerna om förvärv genom gåva i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.

Anonym sa...

Är du på riktigt "för" att betala skatt om du borde för gåvor? Menar du att du underkastar dig de regler kollektivet har beslutat om även ifall de inte passar ditt inviduella val att ta emot gåvor för att jobba med ett ideellt projekt?

Rent logiskt så borde du vara emot att skatta för den typen av inkomster eftersom du gör ett arbete du anser att kollektivet inte klarar av genom egna medel.