torsdag, oktober 22, 2009

Jag är inte marxist, men...

Jag kan inte låta bli att känna att man uppenbarligen antingen är för kulturen eller kapitalet, när jag läser förläggareföreningens ordförandes svar på Pelle Snickars fantastiska text från häromdagen. Nu betyder detta emellertid inte alls att man måste vara socialist, det kapitalisterna anser är rätt är ju rätt sällan ens det bästa för kapitalismen. (Mårten Schultz skriver om det han anser är en liberal inställning till upphovsrätt, och även om jag inte helt håller med är han åtminstone, tja, intellektuell, till skillnad från förläggareföreningen).

Jag har all förståelse för att förlagen försöker överleva, Sigge Eklund skriver om detta i DN i dag utifrån sin position som både författare och Bonniersanställd (ännu ej på nätet), och jag tror ju som jag sagt tidigare att det är viktigt med förlag även framöver, men att döma av förläggareföreningen har jag kanske fel där.

8 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Vad står det i grundlagen från 1809 om upphovsrätten? Jag trodde det var mest tryckfrihet och dylikt.

Johanna sa...

Här är Sigge Eklunds artikel i DN:

http://www.dn.se/dnbok/sigge-eklund-google-books-e-bocker-1.979726

FRA Puccino sa...

Att 'älska kapitalismen' innebär i dagens politiska och mediala verklighet tyvärr ofta att man förväntas älska Joakim Posener, Johan Staël von Holstein, Rupert Murdoch och diverse andra cyniska roffare. Dessutom ska man leverera lättuggad underhållning till grillaftnar och gameshows i villaområdet och alibin för deras krig. Och det är nyhögern och diverse lobbygrupper kring näringslivet som sätter makt bakom kravet, det är inte Henning Mankell eller Dan Josefsson som tvingar liberala intellektuella att köpa den här bilden.

AndersH sa...

@Lake: Jag tror nog att Kjell Bohlund har blandat ihop saker litegrann.

Det är mycket riktigt så att grundlagarna handlar om yttrandefrihet, offentlighetsprincip och sånt, men främst om hur landet styrs med riksdag, regering och kung.

Upphovsrätten regleras i vanlig lag; den nuvarande kom 1960 och man har gjort småändringar löpande sen dess.

Men det är tydligen så att det står i RF 2:19 att "Författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag", dvs att det står i grundlagen att det får finnas en upphovsrätt i den vanliga lagstiftningen.

Av uppenbara skäl kan inte exakt den formuleringen ha funnits med i 1809 års RF, men huruvida något motsvarande fanns vet jag inte.

Quentin sa...

AndersH: Tror knappast att något liknande kan ha ingått i 1809 års grundlag. Under det tidiga 1800-talet publicerades dikter och romaner ofta under signatur, också när det handlade om författare som vi idag ser som klassiker, och ingen väntade sig att kunna leva på inkomster från sina bokupplagor. Tegnér, en man som förvisso inte satte sitt ljus under skäppan, publicerade en enda diktvolym i sin livstid, den kom 1828 när han redan satt i Akademin, och många av dikterna hade han tidigare tryckt i tidningar under signaturer som "T-r" eller liknande. Det är klart att det blev allmänt känt vem som stod bakom de här dikterna, men metoden ger ju en tydlig fingervisning om att man inte var så intresserad av att bevaka copyright.

Och Walter Scott i England gav ut mängder av romaner som sålde stort utan att ens ha ett namn på titelbladet, han lanserades efter ett tag som "författaren till Waverley". Han kunde visserligen köpa ett slott för sina bokinkomster, men greppet betydde ju också att han knappast kunde skydda sig mot piratöversättningar i utlandet.

Tor sa...

Bara för att man är marknadsliberal behöver man inte tro att alla marknader berör sådant som kan omsättas i pengar. En marknad beskriver helt hur olika värden utbyts. En transaktion på en sådan marknad kan t ex. bestå i att en person ger andra möjlighet till kulturella upplevelser och i gengäld får erkännande, uppmärksamhet och känslan av att kunna nå ut till andra människor. Även om inga pengar är inblandade så är det ändå så att det sker ett utbyte av olika värden.

Om man tvingar in allting inom ramen för sådant som kan omsättas i pengar är det fullt möjligt att andra typer av marknader skadas.

Dennis sa...

Regeringsformen 1809 säger bland annat att tryckfrihetsförordningen gäller som grundlag. Året efter kom en sådan förordning där det står:
"Hwarje Skrift ware Författarens eller des lagliga rätts Innehafwares egendom. Hwilken, som Skrift trycker eller eftertrycker utan Författarens eller Förläggarens skriftliga tilstånd, miste Uplagan eller böte des fulla wärde, målsägandens ensak."

moordst sa...

Sigge Eklund är mannen bakom förlaget vulkan.se