torsdag, januari 11, 2007

Läs PM!

Eftersom jag ska börja på ledarsidan om en knapp månad känns det extra skönt att vi tycker så lika för ögonblicket. Läs PM:s krav på en bättre utrikesminister utan "lojaliteter med rysk gasindustri [och] folkmordspengar på banken".

9 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har svårt att förstå hur du kan hålla med om att Carl Bildt ska avgå bara för att han har haft andra uppdrag under den tid han inte var aktuell inom politiken. Är du en av de människor som anser att han skulle ha avstått från sin redan intjänade ersättning för att blidka landets journalister? Carl Bildt är, till skillnad från många av sina företrädare, en ytterst kompentent utrikesminister och jag hoppas innerligen att landets journalistkår inte lyckas få honom avsatt i deras huvudlösa jakt på sensationer.

Isobel Hadley-Kamptz sa...

Nej, jag tycker inte att han alls borde ha blivit utrikesminister, just för att han har ohälsosamma kopplingar till såväl auktoritära regimer i vårt närområde som flera separata folkmord och pågående humanitära katastrofer. För mig är inte pengarna det viktiga.

Vilka företrädare tänker du på som inte varit kompetenta: Jan Eliasson, Anna Lindh?

Anonym sa...

Carl Bild har suttit i styrelsen för det svenska bolaget (!) Vostok Nafta som äger ca 1 % av ryska Gazprom. Om samröre med Vostok Nafta på något sätt skulle vara komprometterande så delar Bildt denna börda med bl a Handelsbanken och Nordea som båda investerat i bolaget. Min uppfattning är att man försöker misstänkliggöra Bildt genom att hoppa över det svenska ledet och i princip påstå att Bildt suttit i styrelsen för Gazprom. Inget kunde vara längre från sanningen. Med sin förhållandevis lilla post i Gazprom tvivlar jag på att Vostok Nafta har särskilt stor inverkan på hur Gazprom driver sin rörelse.

Om tidigare engagemang i en privat organisation omöjliggör uppbärandet av en ministertitel i detta land så vill jag påminna om att vi vid ett flertal tillfällen haft arbetsmarknadsministrar som tidigare varit engagerade i fackföreningsrörelsen, där kan vi tala om jäv.

Laila Freivalds är ett ypperligt exempel på en inkompetent utrikesminister. Något som slutligen resulterade i hennes avgång.

Isobel Hadley-Kamptz sa...

Sist jag kollade hade inte Handelsbanken något inflytande över svensk utrikespolitik. Bara en sån sak som att Bildt aldrig talar om den farliga utvecklingen i Ryssland, trots att detta är en av de störta och viktigaste frågorna i vårt närområde, säger en del om hans prioriteringar. Kanske beror det på lojaliteter, kanske på att han inte tycker att Putins hot mot demokratin och mot uppnosiga grannländer är något problem. Båda delarna borde diskvalificera honom som svensk utrikesminister.

Och då har jag inte ens börjat tala om Sudan. Eller Bosnien.

Carl Bildt säger sig ha Henry Kissinger som politisk förebild! En krigsförbrytare och företrädare den rent amoraliska, om inte omoraliska, utrikespolitiken.

Gasledningen är inte mitt huvudproblem. Det är förmodligen inte alls möjligt för sverige att motsätta sig att två av våra grannländer vill bygga en ledning mellan sig, och frågan är om det borde vara det heller, oavsett vad man kan tycka om själva ledningen som sådan.

I jämförelse med tusentals bosniska liv som offrades, eller med ett gullande med en sudanesisk regering i full färd med ett folkmord på sin egen befolkning, är inte det tysk-ryska elsamarbetet så viktigt. Men Bildt har ju betydligt mer än så på sitt samvete också.

Anonym sa...

Det är svårt att möta så pass svävande kritik i sak, men jag kan ju börja med att påpeka att Bildt ställt sig skeptisk till ett Ryskt WTO-medlemskap just pga Rysslands hot mot sina grannländer. Som du säkert vet så har Putin varit väldigt angelägen om ett medlemskap och ett sådant hade med största sannolikhet även gynnat Gazprom.

Jag vet inte på vilket sätt du anser att Bildt står till skuld för att tusentals Bosniska liv offrats men lyckas du styrka det så lär din journalistiska gärning bli ihågkommen.

Mig veterligen har Bildt aldrig "gullat" med Sudans regering. Om du förordar att företag bör ha som praxis att inte verka i krigsdrabbade områden så tycker jag du ska fundera ett varv till på vad det får för konsekvenser för den civila befolkningen.

Anonym sa...

Känns inte helt tillfredsställande att Expressen får en ledarskribent som är så otydlig angående sina extremt allvarliga anklagelser mot vår utrikesminister. Han är alltså medskyldig till folkmord? Indirekt? Tycker du att han ska åtalas vid den internationella krigstribunalen i Haag?

Anonym sa...

under min tid på icty (krigsförbrytartribunalen i haag) uttalade sig chefsåklagare carla del ponte bla om bildt i paris match. tydligen möttes bildt och al gore innan srebrenica-massakern för att bla diskutera avlyssnad planering av den förestående massakern. bildt ville tona ner dessa avlyssningar medan al gore försökte fokusera på dem. i efterhand är gore tydligen beredd att vittna om detta, men inte bildt, eftersom han "glömt" det. jag håller med isobel och undrar vilka utrikespolitiska värderingar bildt har. gazprom och lundinoil-kopplingen gör inte denna undran mindre obehaglig.

Anonym sa...

Bildt skötte Baltikum väl och Balkan illa och har inte haft en solklar demokratisk princip i sin politiska gärning men att anklaga honom för att han suttit i styrelsen på ett företag som gjort affärer med tyranner är billig populism. Företag gör affärer med tyranner. Det är inte deras sak att driva politik. Anser Du att det är olämpligt kanske Du skall börja förespråka en handelsblokad som delar upp världen i en demokratisk halva och en tyranniska halva eller förespråka att bara livslånga ombudsmannagärningar duger som bakgrund för en minister.

Skall han kritiserar skall det vara för hans politiska gärning men vi har sällan haft en så kvalificerad utrikesminister. Sedan kriget har de flesta har varit enfaldiga, obildade och fulltsändigt olämpliga och de flesta har också slirat mycket längre från demokratiska principer.

Anonym sa...

Det är väl knappast relevant om någon tycker att han är mer lämplig än (i deras åsikter) f.d. utrikesministrar. Frågan är väl om han är lämplig? Om han är opartisk? Och om man inte undrar om han är opartisk...

Det är som så många skrivit på andra ledarsidor och i andra tidningar (svd, dn mfl) att i andra länder skulle det varit snudd på omöjligt att ha kvar så mycket aktiekontroll (potentiella pengavinster) när man sätter sig som (utrikes)minister.

Deppigt men sant.