torsdag, juli 17, 2008

Knark, horor och skademinimering

Jag har medvetet hållit mig borta från prositutionsfrågan i offentligheten, dels för att jag tycker att den är svår, dels för att jag inte har velat mäla mig ur det allmänna samtalet. Trots alla komplikationer, som exempelvis att jag inte tror på förekomsten av en fri vilja och att kvinnor som säljer heterosextjänster i ett existerande patriarkat ger långt mycket större och mer negativa konsekvenser för samhället än vad man vanligen tänker på när man diskuterar frågan enbart utifrån de inblandade individernas välfärd, ser jag nämligen inget bättre alternativ än en avkriminalisering kombinerad med bättre social- och narkotikavård.

Det är inte en uppfattning som man har kunnat framföra på någon av de ledarsidor jag medverkat. Och givet att jag redan profilerat mig som en av landets få konsekventa drogliberaler har jag helt enkelt dragit mig för att ge mig in i ännu ett opinionsmässigt getingbo. Man måste, för att använda Henrik von Sydows ord, välja sina strider. Detta sagt tycker jag att det är konstigt att så få diskuterar frågan utifrån det skademinimeringsperspektiv som äntligen tagit sig in i drogdebatten. Blogge gör det förtjänstfullt i dag, och Niclas gjorde det häromdagen, men annars handlar det nästan alltid om principer, ska man ha rätt att sälja och köpa sex eller inte, och så tycker vissa si och andra så och så skäller man lite. Det är inte så fruktbart. Om man däremot börjar fundera kring hur man bäst hanterar de problem som otvetydigt finns blir det åtminstone lättare att komma någonvart.

Inte för att principerna är oviktiga, det är de inte, varken på individplanet eller för samhället i stort, men för att den diskussionen är filosofisk snarare än politisk. Politik handlar om att lösa problem. Drogfrågan och sexköpsfrågan är två områden som av tradition hanterats på andra sätt, där moraluppfattningar och signalsändande snarare varit politikens fundament och där politikerna skytt vetenskapen olika förklaringsmodeller och analyser för att dessa stört den enkla sanningen. Jag tror inte att det är en slump att just dessa områden berör människor som står längst från det fina, goda livet, som har svårast att tala för sig, svårast att bli trodda.

33 kommentarer:

Anna sa...

Jag borde inte nappa (det blir ju så ogenomtänkt), men gör det ändå: För mig är principerna det viktigaste som finns. Individen i all ära men vi är en djävla massa kvinnor som ska leva i det här landet, prostitutionsfrågan berör oss alla. Jag är livrädd för att prostitution ska legaliseras i Sverige, jag får panik av tanken på att behöva uppfostra en dotter i (och själv behöva leva i) ett samhälle som ser prostitution som ett möjligt yrkesval, som klassar hennes och min kropp som varor som kan köpas och säljas. Jag tror inte att det finns något hopp om jämställdhet i ett sådant samhälle, och utan det hoppet skulle jag nog lägga mig ner och dö. Och jag vet: Jag fäster för stort värde vid ord och lagar, folk säger att de inte har någon effekt, att de inte betyder något. Men de betyder något för mig! Jag klamrar mig fast vid dem. Och jag är övertygad om att de kommer att betyda hur mycket som helst för kommande generationers flickor och kvinnor. Och pojkar och män!

Daniel sa...

Anna, till skillnad från dig tycker jag inte att narkomaner och prostituerade är något vi kan och måste offra för medelklassens rena samvete, solidaritet går neråt, inte uppåt. Så... jag håller med dig, "för mig är principerna det viktigaste som finns", människans egenvärde och rätt till sin egen kropp.

Är du orolig för effekterna av avkriminalisering av prostitution, ta en titt på Nya Zeeland så kan du se hur lyckat det kan bli om man tar avsteg från dogmer och litar på vetenskap istället för tro.

Ullah sa...

Hur är det på Nya Zeeland då?

Lisa sa...

Jag har länge varit för sexköpslagen men håller på att ändra ståndpunkt. Jag tycker att det är viktigt med moraliska principer men inte så viktigt att man blundar för realiteten.

En viss parallell kan dras till barnarbete som de flesta av oss nog instinktivt förkastar. Barn ska inte arbeta, det är fel. Men vid en djupare analys inser man att situationen är mer komplex. Därför accepterar numera organisationer som t ex Rättvisemärkt barnarbete om det utförs under acceptabla former så att t ex skolgång är möjlig. Det är helt enkelt den strategi som verkar fungera bäst.

Daniel sa...

Ullah:

http://www.justice.govt.nz/prostitution-law-review-committee/publications/plrc-report/index.html

I summeringen sägs följande: (av en kvinnodominerad kommitté, under ett Labourstyre, och avkriminalisering har varit på plats under en period då alla de högsta ämbetena i landet var besatta av kvinnor)

"The PRA has been in force for five years. During that time, the sex industry has not increased in size, and many of the social evils predicted by some who opposed the decriminalisation of the sex industry have not been experienced. On the whole, the PRA has been effective in achieving its purpose, and the Committee is confident that the vast majority of people involved in the sex industry are better off under the PRA than they were previously."

Jag är medveten om att landet ligger på andra sidan jordklotet, men inte skall inställningen till prostitution behöva vara så diametralt motsatt mellan två länder som är såpass lika.

Halvan sa...

Anna,

"Kvinnor" använder du som om det bara var detta kön som ägnade sig åt prostitution, alternativt att de är dem enda som skall ses som offer för prostitution; samtliga män har per automatik valt det av helt fri vilja och behöver inte oroas för?

Det är synsätt som detta, att kvinnan är den svaga, din dotter exempelvis, som måste skyddas från det förkastliga i att nyttja sin kropp för att ge andra välbehag mot betalning, det är det som verkligen trycker ner kvinnor i samhället. Som förnekar att de har samma rätt som män att fatta egna beslut om sin egen kropp, att till och med välja att sälja sexuella tjänster (dvs det är inga varor vi pratar om; du kallar inte din massör/hantverkare/hårfrisör för en vara eller?) om de vill det.

Du har dina principer och jag antar att dessa även inkluderar kvinnans rätt att bestämma sig för om hon vill utföra en abort eller inte? Ett principiellt ställningstagande skulle i detta fall vara att kvinnan har rätt att bestämma över sin kropp i alla givna lägen, annars är det inte längre en princip.

Isobel: Nyanserat skrivet, och jag skulle vilja påstå att även Blogge, för att ta ett exempel i debatten, tar till också socialliberala argument i just denna fråga, om inte annat som en alternativ approach till frågan, att man inte måste omfamna grundläggande liberala principer för att stödja avkriminalisering; det är helt enkelt det som ger minst skada i en givet icke-optimal värld. Daniels exempel från Nya Zeeland är klockrent i detta avseende. Chanserna att svenska politiker tar till sig denna rapport är dock minimal.

Anna sa...

Daniel: Tråkigt, men inte förvånande, att läsa dina fördomsfulla antaganden om vit medelklasskuld. De är behändiga att slänga fram i sådana här frågor, eller hur? Du är den goda som bryr sig ’neråt’ (skojar du?) och jag är det bortskämda fruntimret som vill sova gott om natten. Fine. Jag har läst om Nya Zeeland och det imponerar inte på mig det minsta. Skillnaden mellan oss är att jag anser att prostitution är skit för alla kvinnor, att det är ett grundläggande hinder för kvinnors fri- och rättigheter, det finns inga praktiska lösningar i världen som kommer att få mig att tycka annorlunda.

halvan: Dina argument gör mig illamående. Tror du att du kan slå mig på fingrarna genom att framställa mig som moralkärring? Du kanske har missat att jag är kvinna själv, jag förväntar mig att få göra vad fan jag vill med min kropp. Problemet är att prostitution får konsekvenser för en oändligt mycket större grupp än de direkt berörda, nämligen ALLA kvinnor. Jag bryr mig inte om att det finns kvinnor som trivs som prostituerade; jag bryr mig om att kvinnor överallt blir kallade för hora, blir våldtagna och slagna och nedvärderade. Har du hört talas om orsak och verkan?

Daniel sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Daniel sa...

Du bekräftar precis vad jag skrev ovan, du "bryr [dig] inte om att det finns kvinnor som trivs som prostituerade", alltså är det helt OK att de bestraffas genom den här lagstiftningen, med någon sorts utilitaristisk ändamålen helgar medlen-logik. Offra de här svaga kvinnorna (och männen) för samhället i stort, så att vi kan uppnå en värld utan dem en gång i framtiden, ser du inte själv hur fantastiskt obehagligt resonemang det är?

Angående Nya Zeeland, vad felas i en politik som inte leder till ökad sexhandel, men som leder till minskat lidande för de som är delaktiga i den? Är det moralen som fattas trots allt?

I övrigt, gällande din omtanke om våldtagna så borde Sverige rimligen ha en relativt låg, och minskande, våldtäktsprocent, då vi dels är det mest jämställda landet, och dels det med hårdast sexhandelslagar i västeuropa. Från 1996 till 2007 har frekvensen ökat från 18 till 52 anmälda våldtäkter och våldtäktsförsök per 100000 invånare. En nästan trefaldig ökning, och även om statistik är som den är så ligger vi högre än våra grannländer, både före och efter diverse lagändringar de tio senaste åren. Orsak och verkan indeed.

Anna sa...

Jösses, enough med snacket om att ’offra’ de ’svaga’. Och vadå ’uppnå en värld utan dem i framtiden’? Ja? Om det om hundra år inte finns några prostituerade, menar du att det är en förlust? För vem i sådana fall? Eller menar du att jag vill ta kål på de prostituerade som finns just nu? Och angående våldtäktsstatistiken gör du dig dummare än jag tror (trodde) att du är. Många forskare menar att ökningen i antalet anmälda fall till stor del beror på att det har blivit lättare, rent socialt, att anmäla våldtäkter. Dessutom menar jag inte orsak och verkan på elva år; herre gud, lyft nästippen från det miserabla nuet. Det finns en miserabel historia också: Bilden av kvinnan som hora har funnits längre än vi kan föreställa oss och självklart kommer den inte att försvinna på elva år för att vi förbjuder prostitution (kan inte fatta att jag ens bemöter det argumentet). Sådant här tar tid. När aga förbjöds tyckte de flesta svenskar att det var helt okej att slå sina ungar, så är det inte idag.

Blogge Bloggelito sa...

Anna: Aga är en ensidig handling utan samtycke mot en individ. Prostitution är sex som en ömsesidig handling under samtycke mellan två individer. Äpplen och päron, en direkt löjlig jämförelse. (Och prostitution blir inte ett slags våld bara för att du och andra radfemmare personligen definierar det så: du är inte fri att omdefiniera begrepp.)

Så länge horan utgör den övre gräns efter vilken varje kvinna bedöms kommer kvinnan aldrig att bli fri – det sätter en gräns för kvinnors sexuella utsvävningar. Och lika länge kommer hora att vara ett skällsord. Först när horan accepteras kommer ordet att upphöra vara ett skällsord. Jämför med ordet bög.

Kvinnan kan heller inte bli fri om hon explicit förbjuds att utföra en viss sorts sex, exempelvis sådan mot betalning.

Du tycker prostitution är skit för alla kvinnor och vill därför tala för alla kvinnor i deras namn, d.v.s. du vill sätta dig över vad andra kvinnor anser. Vem har gett dig en sådan rätt?

Angående din dotter (varför inte din son?) är det inte så mycket du kan göra om hon väljer att sälja sex. Men _om_ hon gör det, skulle du då inte önska att hon kunde göra det i en så säker och trygg miljö som möjligt? Eller föredrar du att hon hamnar i skumma miljöer där knarkbaroner och kriminella härjar?

”Sådant här tar tid.” Ja, närmare bestämt en evig tid. Det är det vi kan utläsa av några tusen års helt fruktlösa försök att utrota prostitution. Du tror att sexköpslagen kommer att göra någon skillnad? Dåre.

Lisa: Moraliska principer ligger inte till grund för lagstiftning i en demokrati (speciellt inte kristna moraliska principer) – däremot liberala. Nu har vi iofs betoning på socialliberal skademinimering här, men utifrån liberala principer är det en självklar rätt att utnyttja den egna kroppen för ekonomiska syften; det är det vi alla gör när vi städar, fejar, dammar, lyfter, transporterar, putsar o.s.v. i yrkeslivet. Massage av mage och lår, ok! Massage däremellan, inte ok! Det är en märklig ordning som bara kan ha moralism som grund.

Anna sa...

blogge: Skämtar du med din kritik mot min aga-liknelse? Kan du läsa? Jag liknar absolut inte handlingen att slå ett barn med att sälja/köpa sex, det jag skrev var att en lag på sikt kan påverka människors attityder. Och förolämpa mig inte med att utmåla mig som en pryd morsa som är orolig för att min lilla dotter ska smutsa ner sig med att sälja sex. Jag har inte ens någon dotter, och om du läser ordentligt kan du se att det jag oroar mig för är den kvinnobild som min eventuella dotter kommer att vara tvungen att leva med när hon föds. Du och jag talar om olika saker, jag lever i verkligheten och du lever i en bok. Självklart finns det människor som tycker om att sälja sex. Det finns människor som tycker om allting. Men de är få! Sluta få det att låta som en sexuell läggning att vara prostituerad (så är det bara i den där boken som du lever i); många har blivit utsatta för övergrepp, många är narkomaner, många kidnappas och tvingas arbeta som sexslavar. Du vill alltså offra (för att använda daniels ord) alla de kvinnorna för att det finns några som trivs med att sälja sex? För mig är det en underlig prioritering. Du menar alltså att det fåtal som gör ett frivilligt val är viktigare än de många som förtrycks? Måste också fråga vad du menar med att jag sätter mig över vad andra kvinnor tycker. Vi för en diskussion, jag uttrycker mina åsikter. Är det för att jag är kvinna som du tycker att jag tar mig för stora friheter?

lisa sa...

Blogge: Vad gäller prostitution ligger mina åsikter nära Martha Nussbaums.

http://www.ajc.com/opinion/content/opinion/2008/03/13/spitzered_0314.html

Jag är lika trött på romantiserandet av den fria viljan (som i praktiken sällan existerar för utsatta) som moraliserandet av sexualiteten.

Som jag skrivit tidigare exploaterar de flesta av oss utsattas begränsade valmöjligheter på olika sätt. Oavsett om vi köper sex eller bananer producerat av utsatta som arbetar under vidriga och/eller stigmatiserande omständigheter och av individer som i praktiken inte har haft ett fritt val.

Jag tror att en avkriminalisering av prostitution är det bästa sättet att arbeta aktivt för utsattas bästa och minska stigmatiseringen. Och naturligtvis även för den del av de prostituerade som tycker att det är ett OK jobb och trivs med det.

Att jag själv råkar vara tämligen sexualliberal gör inte att jag är omedveten om att försäljningen av sexuella tjänster som den till största delen ser ut idag förmodligen bidrar till kvinnans underordnade ställning. För vad vi än säger är det mest kvinnor som prostituerar sig.

I princip ser jag inget problem med att ge könsmassage, i praktiken har vi väldigt långt till en värld där sexsäljare och sexköpare inte ser det som en fundamental skillnad.

Men problemet som jag ser det handlar inte om prostitution utan om de sociala omständigheter som gör att valmöjligheterna är starkt begränsade.

Blogge Bloggelito sa...

Anna, du förstår helt enkelt inte mekanismerna. Om du förbjuder prostitution i lag eller på annat sätt gör det svårare kommer alla de som har det svårt i prostitutionen dels att bli helt osynliga dels få det än tuffare. De hjälps alltså inte av att skiten sopas under mattan; de bara osynliggörs.

Skadereduktion handlar precis om att fånga upp dem som skadas i prostitutionen, på grund av trassliga sociala förhållanden, missbruk med mera, medan man låter resten vara i fred. Vad är det du inte fattar i detta? Det är _du_ som vill offra kvinnor för att uppnå ditt utopiska prostitutionsfria samhälle.

Ditt resonemang om att det är få människor som tycker om att sälja sex kan tillämpas på vilket yrke som helst. Vem trivs med att vara kassörska på Lidl? Egentligen, alltså? Vem trivs med att vara personlig assistent? Egentligen alltså? De allra flesta av oss gör ett aktivt val av något som är lite bättre än det där andra, och vi strävar efter att ta oss vidare. För dig är det inte så, men för många utgör prostitution ett bättre alternativ än ett jobb som personlig assistent eller något annat. Eller så utgör det ett mer lukrativt val än andra arbetsformer.

Förtydligande: du vill förbjuda prostitution för att _du_ anser att prostitution är skadligt för _alla_ kvinnor. Du gör dig således till talesman för alla kvinnor och talar över huvudet på dem som inte delar dina åsikter om prostitutionens skadlighet. Du har ett kollektivt förhållningssätt till kvinnor, du ser dem inte för de individer du är.

Lisa, i det ideala samhället är vi alla stjärnreportrar på Expressen eller gör något annat med status eller som vi tycker om och som ger tillräckligt med deg. Vi är djävligt långt från det samhället, och kommer nog aldrig att nå dit. I vilket fall som helst kommer i alla samhällen som inte är ideala prostitution att finnas, just eftersom det ger möjlighet till bättre pengar än vissa andra jobb, och just eftersom det finns ett latent behov av en sådan tjänst (ett behov som inte försvinner med signallagar).

Tills vi har nått det ideala samhället föreslår jag att vi koncentrerar oss på att angripa orsakerna (de sociala omständigheterna) till att samhället inte är idealt istället för att ge oss på symptomen (prostitutionen).

Daniel sa...

Anna, ditt argument om man skalar bort alla ord är alltså att det ok att vissa får det sämre idag och i den nära framtiden så att fler eventuellt kan få det bra, i en avlägsen framtid. Jag ställer inte upp på sådan krass utilitarism. Dessutom tror jag inte på utopier (eller diktaturer, de enda som lyckats hittills) där prostitution försvinner, jag, för att använda dina ord, lever i verkligheten.

Att avkriminalisera sexhandel är INTE att tillåta och uppmuntra "övergrepp, många är narkomaner, många kidnappas och tvingas arbeta som sexslavar", det förhåller sig snarare tvärtom, som fallen Nya Zeeland och Sverige visar (se Socialstyrelsens senaste rapport).

Anna sa...

blogge: Jo, jag förstår mekanismerna, men jag prioriterar på ett annat sätt än du. Och jag håller inte med om att det enda alternativet till dagens lagstiftning är att avskaffa den. Det finns naturligtvis mycket som kan och borde göras vid sidan av den existerande lagen. Återigen: Jag bryr mig inte om att det finns de som tycker att det är okej att vara prostituerade; det är alla de andra kvinnorna jag tänker på. De väljer inte att vara prostituerade men kommer likförbannat alltid att ses som horor av vissa män. Och återigen: Jag gör mig inte till talesperson för alla kvinnor. Jag uttrycker bara min åsikt att prostitution har negativa effekter för alla kvinnor. Varför skulle den åsikten vara mer odemokratisk än din? Det är klart att jag har ett kollektivt perspektiv, jag menar ju att det är kvinnor som grupp som skadas. Och individuella exempel på den skadan kan man se bara man öppnar ögonen. Men du kanske inte vet hur det känns att bli kallad hora, att bli tillfrågad hur mycket man kostar när man är på väg hem från krogen?

daniel: ”Dessutom tror jag inte på utopier (eller diktaturer, de enda som lyckats hittills) där prostitution försvinner, jag, för att använda dina ord, lever i verkligheten.” Vem är det som är krass?

Isobel sa...

Som jag skrev i ursprungsinlägget känns det mer fruktbart att prata om den här frågan rent praktiskt och inte bry sig så mycket om folks rätt att göra det ena eller det andra.

Jag håller med Anna om att förekomsten av sexsäljande kvinnor i ett partiarkalt samhälle leder till problem för både kvinnor och män, bortom de nackdelar och fördelar som sexsäljandet kan ha för de inblandade personerna. Jag är själv t ex glad att jag lever i ett samhälle där mina killkompisar inte hade sina första sexuella erfarenheter på bordeller. Jag tror dock att detta goda mer beror på den svenska välfärdsstaten, jämställdheten och friare sexualmoralen än på sexköpslagen. Det är ju framförallt i samhällen dr det finns många fattiga och där kvinnor som har frivilligt tillfälligt sex betraktas som horor som marknaden för riktiga horor blir riktigt stor.

Jag tycker alltså att det är ett rimligt mål att försöka minska prostitutionen samtidigt som man försöker minimera de problem som drabbar dem som är inblandade i den. Men om det är det som är målet, når man dit enklast med förbud? Jag tror nog inte det, men jag vill absolut läsa så mycket seriös forskning på området jag kan för att verkligen utreda frågan. jag tror tyvärr att Annas mål (som ju är det allmänt uppsatta i Sverige) om ett prostitutionsfritt samhälle är lika lite effektivt som målet om ett narkotikafritt samhälle. Och att det tvärtom riskerar att göra saker värre. Om man verkligen vill minska prostitutionen (eller för all del missbruket, det finns ju många kopplingar mellan problemen, både personmässiga och andra) är det sociala insatser, bättre missbruksvård, psykvård, invandringspolitik etc som framförallt behövs. Förbuden tror ju jag i båda fallen framförallt riskerar att ytterligare öka avståndet mellan samhället och de allra svagaste. Det klart att man kan vilja markera att man tycker illa om knark eller om prostitution, men är det verkligen värt priset? Jag tror ju inte att ex Anna vill skada kvinnor som i dag säljer sex, oavsett vad de har för anledning till det eller om de är glada och lyckliga i det eller bara har valt det i upplevd brist på andra alternativ, men kan du inte se att det riskerar att bli resultatet av en förbudslinje?

Sigrun sa...

Hva er årsaken til at ingen nevner nettverket PRIS, som består av tidligere og nåværende prostituerte, og som mener kriminalisering av sexkjøpere er det rette?

Daniel sa...

Sigrun, vad är orsaken till att du inte nämner nätverket SANS, som består av nuvarande och tidigare sexarbetare, och som menar att avkriminalisering av sexköp är det enda rätta?

Sigrun sa...

Daniel: Fordi alle kjenner til at mange prostituerte ønsker avkriminalisering/legalisering. Derimot blir det faktum at (eks)prostituerte har samme mening som PRIS, tiet ihjel. Alle prostitusjonsforsvarere snakker om "de prostituerte", som om disse har bare en mening.

Anna sa...

Isobel: Jo, jag vet att förbudslinjen försvårar livet för många kvinnor som prostituerar sig. Men jag förstår inte varför "sociala insatser, bättre missbruksvård, psykvård, invandringspolitik etc" bara skulle vara aktuellt vid en avkriminalisering. Jag har aldrig sagt att det är en bra lösning att nöja sig med förbudet och sen låtsas som att det regnar.

red sa...

Jag är precis lika drogliberal som du, och det är ingen hemlighet att jag skulle vilja liberalisera prostitutionslagstiftningen, men är det inte lite grand av en rötmånadsfråga?

http://www.motherjones.com/photos/2008/06/photo-essay-phone-sex-operator-self-esteem-6-of-10.html

Ingegerd sa...

Isobel, du skriver i din kommentar att du vill gärna vill se att man strävar efter att minimera prostitutionen. Gott så. Men jag undrar, om man tar bort förbudet mot sexköp, vad händer då med efterfrågan? Ett förbud gör (förmodar jag) att det trots allt finns ett visst motstånd mot att köpa sex bland gemene man. Om förbudet tas bort, blir sexköp på sikt något som inte är något särskilt konstigt, kommer vi då inom några årtionden att leva i den där världen där ens killkompisar faktiskt gör sexdebut hos prostituerade för att det är litet kul och litet spännande? Då behövs det, kan man tänka sig, ett större antal prostituerade för att möta efterfrågan, vilket kan bli problematiskt eftersom det redan nu finns en brist på frivilliga prostituerade, en brist som måste mötas genom att många, många inte fullt lika frivilliga kvinnor och barn tvingas till prostitution. Så vad händer med efterfrågan - och för all del också tillgången - på prostituerade när sexköp blir lagligt, undrar jag?

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Patrik sa...

ingegerd: Hade vi det samhälle du fruktar, när killar gör sexdebut hos prostituerade för att det är litet kul, före 1999 när sexköp kriminaliserades?

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Isobel sa...

Det är inte tillåtet med anonyma kommentarer.

David Bergkvist sa...

Det sker alltså i dagens samhälle att människor blir kidnappade, inlåsta, och sedan våldtagna av diverse person. Slaveri, med andra ord.

Detta är naturligtvis mycket upprörande -- vad gör myndigheterna? Jo, åtalar kidnapparna för "smuggling" och våldtäktsmännen för "sexköp" (rubriceringar som visar att myndigheterna inte ser offren som människor) och ger dem småböter, istället för de mångåriga fängelsestraff som de förtjänar.

Detta är naturligtvis mycket upprörande -- vad gör de s.k. "liberala" bloggarna? Jo, ägnar spaltkilometer åt att ondgöra sig över att rubriceringen "sexköp" även krimaliserar viss frivillig sex. Det är förstås en riktig invändning, men det är knappast det som är det stora problemet med sexköpslagen.

Liberalismen är död i Sverige.

lardigfildela sa...

Jag förstår inte varför en individs val att sälja sexuella tjänster skadar "kvinnor som grupp". Vad är det som skadas? Får alla kvinnor ont nånstans?

Skadas män som grupp av att det finns gubbar som kör sopor? Eller arbetar som dagispersonal?

Louise sa...

"Principer" utesluter på inget vis att det inte går att diskutera konsekvenser av begränsningar av rätten till sin kropp. Varför tänker du dig det?

Sedan håller jag verkligen inte med om att det går att skilja på filosofiska principer och politik. Vad som antas vara rätt att politiskt besluta om är redan grundat på en filosofisk idé om människan.

Isobel sa...

I tur och ordning:

Anna: Förbudet driver sexhandlen under jorden och det blir därför betydligt svårare att nå dem som är inblandade i den med ex socialhjälp och erbjudanden om missbruksvård. Det är också därför jag tror att ett förbud försvårar för dem som vill lämna prostitutionen snarare än tvärtom.

Ingegerd: de flesta av mina killkompisar sexdebuterade innan sexköpslagen fanns och de gjorde det inte heller då på bordeller. Jag tror som sagt att anledningen till att sexköp är såpass ickenormalt i Sverige framförallt är kombinationen av välfärdsstaten och frigjordheten.

Jag vet inte vad som menas med en rötmånadsfråga.

David: Jag tror att sexköpsförbudet försvårar i arbetet mot trafficking, liksom den sammanblandning av påtvingad och frivillig prostitution som sker i debatten. Det första för att det är svårare att bekämpa sådant som sker under jord (sexköpare är också mindre benägna att larma om misstänka tvångsbordeller när även ett sexköp av en frivillig prostituerad utgör ett brott). Det andra för att sammanblandningen döljer det vidriga i tvångshanteringen. Om politiker beskriver det som samma sak, utan tvivel för att framhäva sin avsky inför all sexhandel, påtvingad som frivillig, framstår möjligen den frivilliga som sämre än innan, men den påtvingade riskerar att framstå som mindre farlig. Jag är dock helt beredd att lyssna på veteskapen i den här frågan. Om det visar sig att ett sexköpsförbud är det bästa sättet att motverka trafficking så skulle jag se det som ett mycket tungt argument. Hittills har jag dock utifrån det jag läst snarare fått bilden om motsatsen.

Lärdigfildela: Kvinnor som grupp liksom som individer skadas av uppfattningen att kvinnors kön behöver och kan köpas. Det här har jag skrivit om i ex Bang, men jag gör ingen skillnad då mellan om en tjej anses behöva tubbas genom tjat eller drinkar eller genom reda pengar.

Louise: Diskutera du principer för min del. Jag tycker bara inte att det är särskilt fruktbart i den här diskussionen, folk slår varandra i huvudet och sedan är det klart och ingen är klokare eller har ändrat sig. Jag tror att det är mycket mer fruktbart att prata om de problem som finns och hur man bäst löser dem.

louisep sa...

Nej, alltså, jag menar bara att det råder inget motsatsförhållande mellan problemlösning och "principer". Till syvende og sidst måste alla problemlösningar stötas och blötas med tämligen universella principer, som mänskliga rättigheter. Skademinimering, eller harm reduction, är också ett set principer.

David Bergkvist sa...

Isobel, om sexköpslagen försvårar bekämpandet av kidnappningar och våldtäkter så ska den avskaffas, och om den underlättar bekämpandet av dessa brott (vilket jag har svårt att se) så ska den vara kvar. Endast om sexköpslagen inte har någon effekt alls på bekämpandet av ovan nämnda brott så bör man ta hänsyn till andra faktorer.

Ändå är det bara dessa andra faktorer (som t ex "man har rätt att köpa och sälja vad man vill när alla inblandade" eller "vill du att din dotter ska ägna sig åt prostitution?") som framförs när sexköpslagen diskuteras. Nästan ingen nämner något om hurvida de tror att sexköpslagen underlättar eller försvårar bekämpandet av kidnappningar och våldtäkter, vilket får mig att tro att folk inte tycker att det är så allvarligt att människor blir kidnappade och våldtagna. (Vilket får mig att deklarera att liberalismen är död).

(För övrigt vill jag protestera mot användningen av ordet "trafficking" i dessa sammanhang, då det betyder "smuggling", så om man använder det ordet antyder man att det är helt OK att kidnappa folk, bara man betalar tull när man fraktar in sina kidnappningsoffer till ett annat land).