måndag, september 15, 2008

Värdiga vinnare

Jag håller helt med om det beröm som riktas mot Svenska Dagbladets ledarredaktion via nomineringen till Årets redaktion:

"Svenskans ledarredaktion är ett föredöme hur en liten redaktion kan förbättra sitt genomslag genom att vara snabba och kloka med att använda sociala media. Från starten med Svenskans banbrytande ledarblogg har detta påverkat ledarsidans utformning, ledarredaktionens sammansättning och kanske mest av allt, det har bidragit till en politisk debatt som är alertare och som ligger närmare de fria debattörerna än partiernas etablerade spinndoktorer. Detta placerar redaktionen mitt i den eruption av politisk opinionsbildning som kallas "bloggbävningen"."

Det är mycket ledsamt att min egen hemmaredaktion är så ointresserad av nätet. Kanske blir det ändring nu med Karin Olsson som väl fått något slags uppdrag i den riktningen, men det krävs ändå engagemang från hela redaktionen för att det ska bli bra.

Inga kommentarer: